Nam châm điện GROSS Jacquard 12V SZT003-21-1

Nam châm điện GROSS Jacquard   12V