Nam châm điện GROSS Jacquard 24V SZT003-21-2

Nam châm điện GROSS Jacquard  24V