Máy trải vải , xếp vải

Máy trải vải , xếp vải .

– Xếp được các dạng vải trơn bóng , không gây ra sù mặt thiết kế tự động răng trải làm từ cao su đặc biệt giữ vải chắc hơn .