Máy tởi xoắn

ĐẶC ĐIỂM:

Thiết bị xẻ vải : E + L BAT 2535 của Đức

Máy được thiết kế xẻ vài tới vải dệt kim vải sợi dọc liên kết với pannet quay .

CHỨC NĂNG:

Sau khi nhuộm vải quá trình cắt và tách nước nhờ hệ thống tách nước được hoàn thành cùng một lúc .

FUNCTION:

After cloth dyed, slitting and hydro-extracting process simultanreous completion.
FEATURES:
Slitting device: Germany E+L BTA 2535 This machine is designed for warp knitted fabric skips the process with centrifugal hydro-extractor. Can be eguipped with padder and vacuum sucker to make the water contect rate lower and even, to save both chemical and energy.