MÁY DỆT KIẾM SIL VER DYNA TERRY Terry

MÁY DỆT KIẾM
SIL VER DYNA TERRY Terry
2 Mát
Năm : 2007
Khổ : 260cm
Đầu cấp : 8 color
Stuabli jacquard CX870-2668hooks
Năm 1999/1998
weft feeders 2
Beam : 1000mm dia, 800mm dia 1 pcs máy
Trục cuốn : 1 pc / loom
Máy đã có kỹ sư chuyên ngành kiểm tra tình trạng hoạt động tốt để anh chị khách hàng yên tâm hơn. Bên em còn hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

may-det-cu

may-det-cu

may-det-cu

may-det-cu