Trục cấp cúi

  • Mã sản phẩm EL-54301745BA

Trục cấp cúi. Phụ tùng OE. Công ty TNHH PTDM55

Gồm hai loại: 3mm và 2mm.