Tiếp điểm thường mở

  • Mã sản phẩm PY-1127

Tiếp điểm thường mở trong bộ nút nhấn Leonardo