ROTOR BI KINEX

Kinex chuyên sản xuất và cung cấp phụ tùng cho máy OE tự động và bán tự động Schlafhorst, Rieter, Saurer.

Là một trong các công ty trên thế giới sở hữu công nghệ mạ kim cương cho Rotor , tuổi thọ cao tốc độ cao mang lại chất lượng sản phẩm tốt trong sản xuất.