Nam châm hút magnet bar STAUBLI electronic dobby machine SZT001-22

  • Mã sản phẩm SZT001-22

Magnet bar

Used in STAUBLI electronic dobby machine