Nam châm điều go BONAS jacquard NO.B-13N22BS2 SZT003-1

  • Mã sản phẩm NO.B-13N22BS2 SZT003-1

Electromagnet valve

Used in electronic jacquard machine of BONAS