Gia công bộ go jacquard , lắp ráp go máy dệt .

  • Chất liệu Dây go Ý , Nhật Bản