Báo đứt sợi ngang Weft sensor Used in rapier looms of DORNIER SZT013-8D

  • Mã sản phẩm SZT013-8D

Weft sensor Used in rapier looms of DORNIER